Noteikumi

Lottery number: 7748

 1. Loterijas preču ražotājs: JSC "Estrella Baltics", reģ. nr. 301842552, juridiskā adrese: Lvovo str. 25, LT-09320 Vilnius, Lithuania - turpmāk Ražotājs.
 2. Loterijas organizētājs: SIA “Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Pļavu iela 10, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125, – turpmāk Loterijas rīkotāji.
 3. Loterijas norises teritorija: jebkura mazumtirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.
  1. Loterijas prece: jebkuri Estrella čipsi ko var iegādāties mazumtirdzniecības vietās.
 4. Loterijas norises laiks:
  1. Loterijas norises sākuma datums: 2023. gada 17. jūlijs. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada septembris.
  2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2023. gada 17. jūlija līdz 2023. gada 3. septembrim.
 5. Balvu fonds:
Balva Skaits 1 balvas vērtība (EUR) Balvu kopējā vērtība (EUR)
Samsung Freestyle projektors, 4 segas un Estrella kaste 18 627.55 11295.90
Estrella kaste* 300 11.55 3465.00
Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN: 14760.90

*Estrella kaste: 3 gb. Estrella Salsa; 3 gb. Estrella Dill; 3 gb. Estrella Cheese; 3 gb. Estrella Bacon; 3 gb. Estrella Sourcream&Onion.

 1. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
  2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 15000 (piecpadsmit tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 318 (trīs simti astoņpadsmit) pret 15000 (piecpadsmit tūkstoši).
 2. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2023. gada jūlija līdz 2023. gada 3. septembrim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts jebkurā tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
  • aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.estrella.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, vecums, pilsēta, e-pasts, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs. 
  1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.
  2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
 1. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 2. Loterijā tiek noteiktas 6 (sešas) izlozes, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:
Izlozes norises laiks Periods, par kādu notiek izloze  Izlozētās balvas un skaits Rezervisti
31.07.2023. plkst. 11.00 17.07.2023. plkst. 00.00 – 30.07.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) Samsung Freestyle projektors, 4 segas un Estrella kaste;

50 (piecdesmit) Estrella kastes

2 (divi) katram balvas veidam
07.08.2023. plkst. 11.00 31.07.2023. plkst. 00.00 – 06.08.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) Samsung Freestyle projektors, 4 segas un Estrella kaste;

50 (piecdesmit) Estrella kastes

2 (divi) katram balvas veidam
14.08.2023. plkst. 11.00 07.08.2023. plkst. 00.00 – 13.08.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) Samsung Freestyle projektors, 4 segas un Estrella kaste;

50 (piecdesmit) Estrella kastes

2 (divi) katram balvas veidam
21.08.2023. plkst. 11.00 14.08.2023. plkst. 00.00 – 20.08.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) Samsung Freestyle projektors, 4 segas un Estrella kaste;

50 (piecdesmit) Estrella kastes

2 (divi) katram balvas veidam
28.08.2023. plkst. 11.00 21.08.2023. plkst. 00.00 – 27.08.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) Samsung Freestyle projektors, 4 segas un Estrella kaste;

50 (piecdesmit) Estrella kastes

2 (divi) katram balvas veidam
04.09.2023. plkst. 11.00 28.08.2023. plkst. 00.00 – 03.09.2023. plkst. 23.59

3 (trīs) Samsung Freestyle projektors, 4 segas un Estrella kaste;

50 (piecdesmit) Estrella kastes

2 (divi) katram balvas veidam
  1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.
  2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru “Premium”.
  3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozē
 1. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada septembrī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.estrella.lv.
 2. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.
  1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023. gada septembrim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Ražotāja īpašumā.
  2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
  3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi, auto vadītāja apliecību vai personas apliecību).
  4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 20gada 17. jūlija līdz 2023. gada 3.  septembrim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Estrella vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
  5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
   3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   4. ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;
   5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;
   6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;
   7. nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.
  7. Loterijas uzvarētājs balvu var saņemt visā Latvijas Republikas teritorijā.
 3. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2023. gada 19. septembrim ar norādi Loterija “Estrella loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.
  1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
  2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.
 4. Loterijā nevar piedalīties JSC "Estrella Baltics”, JSC "BIGUDY" un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 5. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
  3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.estrella.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.